روش های واریز و برداشت پول در بازار فارکس | تراکنش برای کاربران ایرانی | inveslo

تراکنش‌های سریع و بی‌وقفه

با روش پرداخت دلخواه و بدون هیچ هزینه اضافی واریز و برداشت کنید!

تراکنش در بازار فارکس
تراکنش در بازار فارکس
 • روش واریز برای کریپتو کارنسی
  • روش واریزCryptos
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • card
  • روش واریزVirtual Pay
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشDepends on Blockchain
  واریز وجه
 • card
  • روش واریزNeteller
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • card
  • روش واریزSkrill
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • روش واریز Visa
  • روش واریزVisa
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • روش واریز Mastercard
  • روش واریزMastercard
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • card
  • روش واریزWebMoney
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • روش واریز Local Transfer
  • روش واریزLocal Transfer
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • روش واریز Bank Transfer
  • روش واریزBank Transfer
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشInstant
  واریز وجه
 • روش واریز برای کریپتو کارنسی
  • روش برداشت Cryptos
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • card
  • روش واریزVirtual Pay
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • card
  • روش برداشت Neteller
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • card
  • روش برداشت Skrill
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • روش واریز Visa
  • روش برداشت Visa
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • روش واریز Mastercard
  • روش برداشت Mastercard
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • card
  • روش برداشت WebMoney
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • روش واریز Local Transfer
  • روش برداشت Local Transfer
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه
 • روش واریز Bank Transfer
  • روش برداشت Bank Transfer
   ارز دلخواهUSD
  • کارمزدها/کمیسیونبدون کمیسیون
   زمان پردازشحداکثر 24 ساعت
  برداشت وجه